Nya farosymboler för märkning


Nya farosymboler för märkning 

 

Nya märkningar CLP faropiktogram från 1 december 2010.

Det har varit en successiv övergång till nya piktogram från 1 december 2010 fram till 1 juni 2015. Från 2015 gäller bara de nya faopictogrammen.

CLP-förordningen innehåller en ny faroklass kallad ”gas under tryck”. Den gäller för gaser med ett övertryck på minst 200 kPa (2 bar). En i övrigt ofarlig gas, t.ex. luft, med 200 kPa övertryck klassificeras som en farlig kemisk produkt enligt CLP.

Rörledningar med gas under tryck, bland annant Tryckluft, ska därför märkas enligt 20 §, AFS 2014:43. Faropiktogram GHS04, Gas under tryck, ska användas i märkningen. Piktogrammet är, enligt CLP-förordningen, frivilligt om vissa andra faropiktogram, t.ex. för brandfarligt, används.

 

Äldre farosymboler som inte är lagliga längre.

 Mer info med datum och övergångsbestämmelser  nnes på länk från kemikalieinspektionen: http://www.kemi.se/global/faktablad/faktablad-clp.pdf

och från Arbetsmiljöverket
 http://www.av.se/nyheter/2015/andringar-om-markning-och-skyltning-for-kemiska-produkter-och-risker/

Kundvagn


 x 
Kundvagnen är tom

broschyr banner

 Nordisk Rörmärkning AB | Tel 0303-74 99 50 | Fax 0303-74 99 60 | info@nordisk-rormarkning.se