Skyltar / Dekaler

Fyll i vårt beställnings underlag
och maila till info@nordisk-rormarkning.se

Nordisk Rörmärkning har som ett av de första företagen i Europa investerat i två nya UV printers för skylt och dekal produktion som komplement till vår rörmärkning och befintliga gravyrmaskiner . Vi kan nu producera standard och unika fyrfärgsskyltar och dekaler mycket flexibelt i små serier med snabba leveranser för alla områden exempelvis:

– Brand

– Förbud

– Information

– Nöd

– Påbud

– Varning

Vi tillverkar valfri mängd och storlek i de flesta material såsom plast, plastfilm, rostfritt, aluminium och mässing . Om ert företag har behov av skyltar eller dekaler kontakta oss gärna.

På skyltar med märkning av kemiska produkter och risker, är symbolerna samma som tidigare, men den svart/gula skylten tas bort och ersätts med samma symbol som faropiktogrammen inom CLP. Skylten skall i stället vara vit och symbolen skall omges av en röd romb.

Det går bra att ha de gula skyltarna till 1 juni 2019 MEN varningsskylten för gasflaskor måste bytas omgående. Hittills har en gul/svart skylt med triangel och en gasflaska använts men eftersom denna inte finns i föreskrifterna om skyltar och signaler kommer den inte längre att vara tillåten.

 Skyltkatalog

 Beställningsunderlag för tryckta skyltar

Vi säljer Systemtext standard skyltar. Klicka på länken för att komma direkt till deras katalog. (Pga upphovsrätt får vi inte ha deras katalog på vår hemsida) http://webshop.systemtext.se/

 

Vill Ni ha specialskylt så fyll i Beställningsunderlag så gör vi i ordning korrektur samt ger pris på skyltarna till Er innan tillverkning.

0